Välkommen till LoVisakören


 


Med anledning av coronaviruset (covid-19):

Bettna församling följer händelseutvecklingen och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Flens kommun och Strängnäs stift.

Kören har övat utomhus och tar nu uppehåll tills vidare.


Vi gör löpande bedömning från dag till dag, information kommer att ges till dem som är berörda. Eventuella ändringar finns på församlingens hemsida www.bettnaforsamling.se och på församlingens Facebook.


Om du känner mista symptom på förkylning så ber vi dig stanna hemma med hänsyn till andra deltagare.


Gunilla Thelin, kyrkoherde

Körledare

Louise Engström Lindgren