Välkommen till LoVisakören

LOVISAKÖREN VT 2020

Installation av kyrkoherde Gunilla Thelin
23/2 kl. 11 i Bettna kyrka

OBS! INSTÄLLT café! Kak- och Musikcafé samt Mariagudstjänst:

22/3 kl 14 i Blacksta kyrka
OBS! Endast vanlig gudstjänst!

VI FIRAR ENKLA GUDSTJÄNSTER I PÅSK
UTAN KÖRSÅNG!

Lågfredagen Gudstjänst

Kl. 13 i Blacksta kyrka
Kl. 15 i Årdala kyrka

Påskdagen
Påskdagsmässa
Kl. 16 i Vadsbro kyrka

INSTÄLLT! Prost-Visitation
10/5 kl. 18  i Vadsbro kyrka

INSTÄLLT!
För alla morgonpigga:
Fruluftsgudstjänst
7/6 kl. 09 vid Missingstorp

INSTÄLLT!
Konsert med LoVisakören
7/6 kl. 18 i Vadsbro kyrka
Gustav Andersson, piano,
Håkan Jonsäll, fiol,
Jonny Björk, kontrabas


 

 


Med anledning av coronaviruset (covid-19):

Bettna församling följer händelseutvecklingen och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Flens kommun och Strängnäs stift.

Kören har övat utomhus och tar nu uppehåll tills vidare.


Vi gör löpande bedömning från dag till dag, information kommer att ges till dem som är berörda. Eventuella ändringar finns på församlingens hemsida www.bettnaforsamling.se och på församlingens Facebook.


Om du känner mista symptom på förkylning så ber vi dig stanna hemma med hänsyn till andra deltagare.

Bettna 13 mars

Gunilla Thelin, kyrkoherde

Körledare

Louise Engström Lindgren