Välkommen till LoVisakören

LOVISAKÖREN VT 2020

Installation av kyrkoherde Gunilla Thelin
23/2 kl. 11 i Bettna kyrka

Kak- och Musikcafé samt Mariagudstjänst:

22/3 kl 14 i Blacksta kyrka

Lågfredagen Musikgudstjänst

Kl. 13 i Blacksta kyrka
Kl. 15 i Årdala kyrka

Påskdagen

Kl. 16 i Vadsbro kyrka

Prost-Visitation
10/5 kl. 18  i Vadsbro kyrka

För alla morgonpigga:
Fruluftsgudstjänst
7/6 kl. 09 vid Missingstorp

Konsert:
7/6 kl. 18 i Vadsbro kyrka
Gustav Andersson, piano,
Håkan Jonsäll, fiol,
Jonny Björk, kontrabas


 

 

Körledare

Louise Engström Lindgren


louise.engstrom.lindgren@svenskakyrkan.se


Tillfälligt ur funktion!
070 - 640 31 20