Välkommen till LoVisakören

LOVISAKÖREN VT 2020

Installation av kyrkoherde Gunilla Thelin
23/2 kl. 11 i Bettna kyrka

OBS! INSTÄLLT café! Kak- och Musikcafé samt Mariagudstjänst:

22/3 kl 14 i Blacksta kyrka
OBS! Endast vanlig gudstjänst!


Lågfredagen Musikgudstjänst

Kl. 13 i Blacksta kyrka
Kl. 15 i Årdala kyrka

Påskdagen

Kl. 16 i Vadsbro kyrka

Prost-Visitation
10/5 kl. 18  i Vadsbro kyrka

För alla morgonpigga:
Fruluftsgudstjänst
7/6 kl. 09 vid Missingstorp

Konsert:
7/6 kl. 18 i Vadsbro kyrka
Gustav Andersson, piano,
Håkan Jonsäll, fiol,
Jonny Björk, kontrabas


 

 


Med anledning av coronaviruset (covid-19):

Bettna församling följer händelseutvecklingen och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Flens kommun och Strängnäs stift.
För att värna våra äldre och mest utsatta församlingsbor har vi beslutat att ställa in våra tisdagsträffar på Kullagården samt våra soppluncher tills vidare.

Vi har också tagit beslut om att ställa in vårt kakcafé i Blacksta den 22 mars.

Kören tar uppehåll tills vidare.


Vi gör löpande bedömning från dag till dag, information kommer att ges till dem som är berörda. Eventuella ändringar finns på församlingens hemsida och på församlingens Facebook.


Om du känner mista symptom på förkylning så ber vi dig stanna hemma med hänsyn till andra deltagare.

Bettna 13 mars

Gunilla Thelin, kyrkoherde

Körledare

Louise Engström Lindgren


louise.engstrom.lindgren@svenskakyrkan.se


Tillfälligt ur funktion!
070 - 640 31 20