Välkommen till LoVisakören


 


Med anledning av coronaviruset (covid-19):

Bettna församling följer händelseutvecklingen och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Flens kommun och Strängnäs stift.

Kören har övat utomhus och tar nu uppehåll tills vidare.Körledare

Louise Engström Lindgren