Kära körmedlemmar! 


Välkommen på körstart i Vadsbro skola 19-21.15 den 5 september.

Vi inleder med ett Årsmöte kl. 18.30.
Körresa till Helsingfors 8/10 september

Varma hälsningar Louise