Kära körmedlemmar! 


Varmt tack för den fina konserten!
Välkomna på övning den 20/9 kl. 19 - 21.15

Nu övar vi inför jul och Alla Helgona
Varma hälsningar Louise