Kära körmedlemmar! 


Välkommen på kör i Vadsbro skola 19:00-21:15 
Varma hälsningar Louise