Kära körmedlemmar! 


Välkomna på övning varje tisdag kl. 19-21.15.

Nu övar vi inför jul och Alla Helgona
Varma hälsningar Louise