Detta händer i våra fem kyrkor:


Vadsbro, Blacksta, Bettna,

Forssa & Årdala


 

 LoVisa-kören


Foto från julkonsert
2019

Besök
www.svenskakyrkan.se/bettna
för att se vad som händer i församlingen.