Kören sjunger Gunillas favoritsång av Lars Winnebäck
Biskopen och Johan
Göran spelar för Gunilla

Gunillas installation som kyrkoherde i församlingen den 23/2 2020